Danas je u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, održan sastanak predstavnika našeg kluba sa dekanom prof.dr. Harisom Alićem.

Povod za ovaj sastanak je razmatranje saradnje između našeg kluba i institucije, čiji je primarni cilj edukovanje i osposobljavanje sportskih kadrova koji će svoje dejstvo nastaviti u sportskim institucijama i klubovima.

U narednom periodu, sporazum o saradnji će zvanično biti i potpisan, te će na osnovu istog startati realizacija planiranih i dogovorenih aktivnosti.